Adresa: Kláštorská 22, Levoča
Telefon: +421 534 514 592
Mobil: +421 915 964 360
e-mail: josef.janus@gmail.com

 
  Tešíme sa na Vašu návštevu!  
 

Obchodné meno: Jozef Janus
Miesto podnikania: Kláštorská 22, 054 01 Levoča
IČO: 10759018
Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Obvodného úradu Poprad
Číslo živnostenského registra: 704-2880