Contact

We are looking forward to welcoming you!!!

Phone

P : +421 534 514 592
M : +421 915 964 360

Address

Kláštorská 22, Levoča,
Slovak republic

Email

josef.janus@gmail.com

Get In Touch

We are looking forward to welcoming you!!!

Obchodné meno: Jozef Janus

Miesto podnikania: Kláštorská 22, 054 01 Levoča

IČO: 10759018

Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Obvodného úradu Poprad
Číslo živnostenského registra: 704-2880

contct1